Cho thuê bục phát biểu gỗ

 Cho thuê bục phát biểu gỗ cao cấp sang trọng, nhiều kiểu lựa chon

 

cho thuê bục phát biểu saigonevent- BPB 01 
 bục phát biểu màu gỗ tự nhiên
chất liệu MDF 
giá cho thuê 300.000/cái  
 
 
cho thuê Bục phát biểu saigonevent - BTB 02
chất liệu gỗ - màu nâu  
 giá cho thuê 600.000/cái  
 
cho thuê Bục phát biểu saigonevent -03
chất liệu gỗ - màu nâu  
 giá cho thuê 400.000/cái   
 
 
cho thuê Bục phát biểu saigonevent -04
chất liệu gỗ - màu nâu  
 giá cho thuê 400.000/cái  
 
 
cho thuê Bục phát biểu saigonevent -BPB 05
chất liệu gỗ và sắt - màu nâu  
 giá cho thuê 300.000/cái  
 
 
 
 
cho thuê Bục tượng Bác saigonevent -BTB 01
chất liệu gỗ - màu nâu  
 giá cho thuê 600.000/cái   
 
cho thuê Bục tượng Bác saigonevent -BTB 02
chất liệu gỗ - màu nâu  
 giá cho thuê 600.000/cái   
 
 

 

 
cho thuê tượng Bác saigonevent -BT 01
chất liệu thạch cao 
 giá cho thuê 150.000/lần
 
 
cho thuê tượng Bác saigonevent -BT 02
chất liệu thạch cao 
 giá cho thuê 300.000/lần
 

cho thue buc nhan nut

Cho thuê bục nhấn mút lễ khởi công và cho thuê chuông điện BNC-004

buc nhan chuong

Cho thuê bục nhấn chuông BNC-004

số lượng đang có 20 cái