Cho thuê khán đài - cho thuê mái che khán đài

  www.saigonevent.net cho thuê khán đài mài che khán đài chuyên nghiệp, chắc chắn, an toàn

Hệ Thống khán đài ( có 2 loại )

1/ khán đài dạng sân khấu chịu lực có lót thảm và ghế VIP cho đại biểu tham dự sự kiện

2/ khán đài dạng bậc thang cho khán giả xem thể thao hoặc xem chương trình nghệ thuật...

Hiện nay Xưởng sản xuất thiết bị sự kiện  www.saigonevent.net sản xuất khán đài với số lượng lớn đa dạng kích thước.

Giá cho thuê khán đài dạng sân khấu chịu lực có thảm lót cao cấp từ 200.000 đến 250.000/ m2

Giá cho thuê khán đài dạng bậc thang từ 180.000 đến 200.000/ chỗ ngồi

Giá cho thuê phụ thuộc vào số lượng, thời gian và địa điểm

 Cho thuê khán đài   Cho thuê khán đái phổ thông

Xưởng sản xuất dàn khung khán đài 

Sản xuất khán đài    cho thuê khán đài phổ thông

Xưởng sản xuất dàn khung khán đài  tại Cty Van Hoa Việt

Cho thuê khán đài   Khán đài phổ thông

Cho thuê khán đài phổ thông 10.000 chổ ngồi

Cho thuê khán đài  khán đài 2000 chổ

Cho thuê khán đài phổ thông 10.000 chổ ngồi

mái che khán đài   dàn khung Khán đài

Cho thuê khán đài phổ thông 10.000 chổ ngồi và mái che khán đài 

 

khán đài phổ thông lắp ghép
Cho thuê khán đài lắp ghép - mái che khán đài

Cho thuê mái che khán đài
Cung cấp cho thuê mái che khán đài

Cung cấp khán đài - mái che khán đài
Cung cấp cho thuê mái che khán đài

cho thuê khán đài - mái che khán đài
Cho thuê mái che khán đài

 

Cho thuê khán đài

cung cấp khán đài di động

 

cho thuê khán đài
Cho thuê khán đài di động

khán đài di động
Cung cấp khán đài di động

 Cungc ấp cho thuê khán đài
Cho thuê khán đài

Xuong Sx khán đài

Xuong Sx khán đài

Xuong Sx khán đài di động

 
 
Cho thuê khán đài và mái che khán đài diễn tập phòng chóng khủng bố
 
Cho thuê khán đài và mái che khán đài diễn tập phòng chóng khủng bố  
 
Cho thuê khán đài và mái che khán đài diễn tập phòng chóng khủng bố  

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT VĂN HOA VIỆT

ĐT: 08.6264.2735 – (08) 6264 3433 – hotline: 0918.113.060 – 0948.013606 

Email: saigon@saigonevent.net - saigon.event@yahoo.com  Website: saigonevent.net

Cho thuê khán đài và mái che khán đài - âm thanh chuyên nghiệp
diễn tập phòng chóng khủng bố 
 
 
Cho thuê khán đài và mái che khán đài diễn tập phòng chóng khủng bố  
Cho thuê khán đài và mái che khán đài diễn tập phòng chóng khủng bố 
 
Cho thuê khán đài và mái che khán đài - cho thuê âm thanh chuyên nghiệp
diễn tập phòng chóng khủng bố 
 
 
Cho thuê khán đài và mái che khán đài - cho thuê âm thanh chuyên nghiệp
diễn tập phòng chóng khủng bố 
 
 
 cho thuê khán đài và mái che khán đài - cho thuê âm thanh chuyên nghiệp
diễn tập phòng chóng khủng bố 
 
 
cho thuê khán đài và mái che khán đài - cho thuê âm thanh chuyên nghiệp
diễn tập phòng chóng khủng bố 
 
cho thuê khán đài và mái che khán đài - cho thuê âm thanh chuyên nghiệp
diễn tập phòng chóng khủng bố 

 

 cho thue khan dai

Cho thuê khán đài VIP chịu lực

cho thue khan dai

 Cho thuê khán đài VIP và mái che khán đài VIP

 cho thue khan dai

Cho thuê khán đài  phổ thông (bậc thang)

cho thue khan dai

 Cho thuê khán đài VIP và mái che khán đài VIP

 
 
Chon thuê khán đài - mái che khán đài
Cho thuê khán đài và mái che khán đài