Dàn dựng - lắp đặt khán đài phổ thông - khán đài VIP

Dàn dựng - lắp đặt khán đài phổ thông - khán đài VIP. Hiện chúng tô đang có số lượng lớn khán đài cho thuê phục vụ các chương trình tổ chức sự kiện, giá cả hợp lý, và phù họp mọi chướng trình lớn nhỏ

Quy cách :

- Khán đài phổ thông ( bậc thang) Rộng 60cm x cao 0,4cm mỗi nhip mối tiếp theo 1,6m/ modul

- Khán đài Vip: chân sắt chịu lực, ván MDF phủ phim, chiều cao 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm..

lót thảm toàn bộ khán đài đặt bàn ghế VIP lên ngồi.

Tất cả hệ thống khán đài đều chiu lực đảm bảo an toàn, chắc chắn.

Giá cả phù hợp nhất, miễ phí lắp đặt,vạn chuyển

 Cho thuê khán đài   Cho thuê khán đái phổ thông

Xưởng sản xuất dàn khung khán đài 

Sản xuất khán đài    cho thuê khán đài phổ thông

Xưởng sản xuất dàn khung khán đài  tại Cty Van Hoa Việt

Cho thuê khán đài   Khán đài phổ thông

Cho thuê khán đài phổ thông 10.000 chổ ngồi

Cho thuê khán đài  khán đài 2000 chổ

Cho thuê khán đài phổ thông 10.000 chổ ngồi

mái che khán đài   dàn khung Khán đài

Cho thuê khán đài phổ thông 10.000 chổ ngồi và mái che khán đài 

 
cho thuê khán đài và mái che khán đài - cho thuê âm thanh chuyên nghiệp
diễn tập phòng chóng khủng bố 

 

 cho thue khan dai

Cho thuê khán đài VIP chịu lực

cho thue khan dai

 Cho thuê khán đài VIP và mái che khán đài VIP

 cho thue khan dai

Cho thuê khán đài  phổ thông (bậc thang)

cho thue khan dai

 Cho thuê khán đài VIP và mái che khán đài VIP

 
 
Chon thuê khán đài - mái che khán đài
Cho thuê khán đài và mái che khán đài