Khinh khí cầu

 Khinh khí cầu là một trong những thiết bị quảng cáo rất hiệu quả.

Khinh khí cầu đường kính 1,5m, 2m, 2,5m, 3m. Treo cao 15m có dán logo, gắng cờ đuôi nheo.