Cho thuê mái che sân khấu cao cấp

 www.saigonevent.net cho thuê hệ thống mái che sân khấu cao cấp, mái che khung không gian, có thể nâng cao 15m và hạ thấp theo yêu câu, loại mái che này rất chăc chắn và chuyên nghiệp

 với nhiều kích thước khác nhau

Chiều cao 8m - 15m

chiều rộng 8m, 10m , 12m , 15m, 20m  

chiều dài tuỳ vào yêu cầu 

 Vi dụ:

Sân khấu dài 10m x rộng 5m x cao 1m + cao của backdrop 4m = tổng chiều cao của sân khấu 5m, thì cần mái che sân khấu dài 12m x rộng 6m x cao thấp nhất 5m + đỉnh mái che 3m = tổng chiều cao của mái che 8m

 

 

 

cho thuê mái che san khau

Nhân viên www.saigonevent.net đang thi công mái che san khấu 

 

cho thuê mái che san khau

Nhân viên www.saigonevent.net đang thi công mái che san khấu

 

 

 cho thuê mái che san khau

Nhân viên www.saigonevent.net đang thi công mái che san khấu

 

cho thuê mái che san khau

 Nhân viên www.saigonevent.net đang thi công mái che san khấu

 

 cho thuê mái che san khau

Cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

  cho thuê mái che san khau

Cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

 

cho thuê mái che san khau

Cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

 

 cho thuê mái che san khau

 Cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

 cho thuê mái che san khau

Cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

 

cho thuê mái che san khau

 Cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

 

cho thuê mái che san khau

Cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

cho thuê mái che san khau

Cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m 

  Cho thuê mái che

 cho thuê mái che sân khấu ngang 20m rộng 12m cao thấp nhất 9m và cao nhất 14m 

 

Cho thuê mái che san khấu

 Cho thuê mái che sân khấu ngang 20m rộng 12m cao thấp nhất 9m và cao nhất 14m 

 

cho thuê mái che san khau

Cho thuê mái che sân khấu ngang 20m rộng 12m cao thấp nhất 9m và cao nhất 14m  

 

cho thuê mái che san khau  

Cho thuê mái che sân khấu ngang 20m rộng 12m cao thấp nhất 9m và cao nhất 14m 

 

 

Cho thuê mái che san khấu

 

Cho thuê mái che sân khấu ngang 20m rộng 12m cao thấp nhất 9m và cao nhất 14m