Xưởng cho thuê nhà bạt hội chợ 50.000/m2

Xưởng sản xuất cho thuê nhà bạt tổ chức hội chợ triển lãm, nhà bạt tổ chức sự kiện, khung rạp không gian, vòm che tiệc cưới đa dạng về kích thước, kiểu dáng, phù họp moi sự kiện, mọi tổ chức hội chợ triển lãm. Hãy liên hệ với Cty tổ chức sự kiện Văn Hoa Việt để nhận dịch vụ tốt nhất 

Có 11 loại kích thước nhà bạt đang có với số lượng lớn tại Kho www.saigonevent.net 

5/3A Nguyễn Văn Quá, Q.12. TP.HCM 0918113060 Ms Thuý 

Xưởng sản xuất nhà bạt cho thuê giá 25.000/m2

Cho thuê nhà bạt không gian

 Thuê nhà bạt nhà lều tổ chức sự kiện

I/ Nhà bạt không gian :

  20m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

 18m x nhịp 4m

 Nhà bạt không gian rộng nhất  15m x nhịp 4m  12m x nhịp 4m 10m x nhịp 4m , 7.5m x nhịp 4m, 6m x nhịp 4m , 3m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

  12m x nhịp 4m 10m x nhịp 4m , 7.5m x nhịp 4m, 6m x nhịp 4m , 3m x nhịp 4m

  10m x nhịp 4m , 7.5m x nhịp 4m, 6m x nhịp 4m , 3m x nhịp 4m

II/ Nhà bạt trụ tròn 

  6m x nhịp 3m, 4m x nhịp 4m, 3m x nhịp 3m ( chiều dài mỗi một nhịp 3m nối tiếp theo )

www.saigonevent.net sản xuất và cho thuê đang có số lượng lớn tại kho 

Xem báo giá cho thuê nhà bạt tại đây

Cho thue nha bat

1/ Nhà bạt không gian rộng nhất  20m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

cho thue nha bat

2/ Nhà bạt không gian rộng nhất  18m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

cho thue nha bat

3/ Nhà bạt không gian rộng nhất  15m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

cho thue nha bat

4/ Nhà bạt không gian rộng nhất  12m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

cho thuê nha bat

5/ Nhà bạt không gian rộng nhất  10m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

cho thuê nhà bat

6/ Nhà bạt không gian rộng nhất  7.5m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

Nha bat

7/ Nhà bạt không gian rộng nhất  6m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

nha leu

8/ Nhà bạt không gian rộng nhất  3m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

Nha bat

9/ Nhà bạt trụ tròn rộng nhất  6m x nhịp 3m ( chiều dài mỗi một nhịp 3m nối tiếp theo )

nha bat nha leu

10/ Nhà bạt trụ tròn rộng nhất  4m x nhịp 4m ( chiều dài mỗi một nhịp 4m nối tiếp theo )

nha bat

11/ Nhà bạt trụ tròn rộng nhất 3m x nhịp 3m ( chiều dài mỗi một nhịp 3m nối tiếp theo )

 
khu vực kho thiết bị nhà bạt - nhà lều 10.000/m2
  
khu vực sản xuất cơ khí  
 
 Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới

 

 Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
 
  Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 

 Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới

 
  Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
 Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
san xuất nha bat khong gian
  Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
san xuất nha bat
  Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
Sản xuất con rối hơi
Sản xuất con rối hơi
 
 san xuat con rối hoi
Sản xuất con rối hơi
 
 
 Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng
 
  
 
Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng

 

 
Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng

 

 

 Phương tiện vận chuyển 6 xe tải hạng nặng

 

Xưởng SX  nhà bạt
Nhà Xưởng của www.saigonevent.net  6.000 m2 
 

 

Xưởng SX Nhà bạt

 Nhà Xưởng của www.saigonevent.net  6.000 m2

 

xe đưa rước công nhân  
 
Xưởng sx nhà bạt 
 Nhà Xưởng của www.saigonevent.net  6.000 m2
 
Xưởng nhà bạt