Cho thuê sân khấu tại Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây

  www.saigonevent.net cho thuê sàn sân khấu lắp ráp 

 Nhiều kích thước da dạng

 

cho thuê sân khấu cao 0,5m  

 

cho thuê sân khấu cao 0,8m 

 

  cho thuê sân khấu cao 1.2m

cho thuê sân khấu cao 1.2m  

 

cho thuê sân khấu cao 0.8m

 

cho thuê sân khấu cao 0,5m 

 

 

cho thuê sân khấu cao 0,8m  

 

 

cho thuê sân khấu cao 0,8m