Sản xuất cho thuê sân khấu chịu lực

www.saigonevent.net sản xuất sân khấu chịu lực trọng tải 10 tấn, với nhiều kích thước đa dạng về phù họp mọi sự kiện
 
 
Sân khấu chịu lực để trưng bày xe
 
 
 
 
 Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng
 
  
 
Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng

 

 
Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng
 
 
 
 Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng