Cho thuê ban nhạc dân tộc - ban nhạc tân - ban nhạc cổ nhạc - ban nhạc flameco - ban nhạc cổ điển

Cho thuê ban nhạc dân tộc - ban nhạc tân - ban nhạc cổ nhạc - ban nhạc flameco - ban nhạc cổ điển

 Cho thuê ban nhạc dân tộc - ban nhạc tân - ban nhạc cổ nhạc - ban nhạc flameco - ban nhạc cổ điển

ĐỌC THÊM

Chuyên viết kịch bản và đạo diễn tiểu phẩm

Chuyên viết kịch bản và đạo diễn tiểu phẩm

  www.saigonevent.net chuyên thực hiện viết kịch bản và đạo diễn tiểu phẩm.

ĐỌC THÊM

Cung cấp ca sĩ - ban nhạc - nhóm hài

Cung cấp ca sĩ - ban nhạc - nhóm hài

 Cung cấp ca sĩ - ban nhạc - nhóm hài

ĐỌC THÊM

Cung cấp ca sĩ - MC - vũ đoàn - ban nhạc - nhóm hài

Cung cấp ca sĩ - MC - vũ đoàn - ban nhạc - nhóm hài

 www.saigonevent.net nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ nhân sự tổ chức sự kiện.

ĐỌC THÊM

Cung Cấp Lể Tân Chuyên Nghiệp

Cung Cấp Lể Tân Chuyên Nghiệp

 Cty Tổ chức sự kiện Văn Hoa Việt Cung cấp lễ Tân chuyên Nghiệp cao 1,65 trở lên, xinđẹp duyên dáng nghiêm túc trong công việc .

ĐỌC THÊM

Cung cấp nghệ sĩ cải lương và nhạc công cổ nhạc chuyên nghiệp

Cung cấp nghệ sĩ cải lương và nhạc công cổ nhạc chuyên nghiệp

 Cung cấp nghệ sĩ cải lương và nhạc công cổ nhạc chuyên nghiệp

ĐỌC THÊM

Cung cấp người mẫu biểu diễn thời trang tại TP.HCM

Cung cấp người mẫu biểu diễn thời trang tại TP.HCM

  www.saigonevent.net chuyên cung cấp dịch vụ người mẫu biểu diễn thời trang

ĐỌC THÊM

Cung cấp nhân sự tổ chức sự kiện

Cung cấp nhân sự tổ chức sự kiện

 Cung cấp nhân sự tổ chức sự kiện

ĐỌC THÊM

Cung cấp PG và trang phục lễ tân

Cung cấp PG và trang phục lễ tân

 CTY TỔ CHỨC SỰ KIỆN VĂN HOA VIỆT cung cấp nhân sự cho tổ chức sự kiện như : PG, PB, ban nhạc, ca sĩ, MC, nhóm ca, nhóm múa...và cho thuê trang phục lễ tân cao cấp

ĐỌC THÊM