Thiết kế sân khấu

công ty tổ chức sự kiện văn hoa việt, thiết kế , trang trí, dàn dựng sân khấu theo yêu từng chủ đề. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết kịch bản, biên tập chương trình.

 

 

 

 

 

 Cung cấp nhân sự cho tổ chức sự kiện: Lân sư rồng,ca sĩ, dẫn chương trình, tiếp tân...