www.saigonevent.net chú trọng công tác an toàn lao động

Những năm qua, cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phần lớn nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ) và phòng chống cháy nổ (PCCN), cải thiện môi trường làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa đơn vị nào cũng làm tốt công tác an toàn, VSLĐ-PCCN. Trên thực tế, tại một số doanh nghiệp, công tác an toàn, VSLĐ-PCCN chưa được quan tâm đúng mức hay còn thờ ơ. Riêng Công ty Nghệ thuật Văn Hoa Việt, công tác an toàn, VSLĐ-PCCN được xếp vào một trong những ưu tiên hàng đầu phải thực hiện một cách triệt để để mỗi nhân viên trong công ty luôn ý thức và tự bảo vệ tính mạng của mình cũng tài sản của doanh nghiệp.

 

 

 
Nhân viên thi công được trang bị thiết bị an toàn Lao động  
 
Nhân viên thi công được trang bị thiết bị an toàn Lao động