Cho thuê nhà bạt không gian giá 49.000/m2

Để hỗ trợ và tạo điều khiện tốt nhất cho các công ty tổ chức sự kiện, quảng cáo và truyền thông.

Cty Văn Hoa VIệt cho thuê nhà bạt với giá rẻ nhất hiện nay tại TP.HCM và các tỉnh

Cho thuê nhà bạt không gian khẩu độ 3m + nhịp 3m giá cho thuê 49.000/m2

Cho thuê nhà bạt không gian khẩu độ 6m  + nhịp 3m giá cho thuê 49.000/m2

Cho thuê nhà bạt không gian khẩu độ 7.5m + nhịp 4m giá cho thuê 49.000/m2

Cho thuê nhà bạt không gian khẩu độ 10m + nhịp 4m giá cho thuê 49.000/m2

Cho thuê nhà bạt không gian khẩu độ 12m + nhịp 4m giá cho thuê 49.000/m2

Cho thuê nhà bạt không gian khẩu độ 15m + nhịp 4m giá cho thuê 49.000/m2

Cho thuê nhà bạt không gian khẩu độ 20m + nhịp 4m giá cho thuê 49.000/m2

Nhà bạt mái nâng cao thấp giá cho thuê 49.000/m2

cho thue nha bat

Nhà bạt mái nâng cao thấp

Cho thuê nhà bạt không gian tổ chức sự kiện - hội chợ triển lãm

cho thuê nha bat

Nhà bạt mái nâng cao thấp

Cho thuê nhà bạt không gian tổ chức sự kiện - hội chợ triển lãm

cho thue nha bat

 Nhà bạt mái nâng cao thấp

Cho thuê nhà bạt không gian tổ chức sự kiện - hội chợ triển lãm

cho thuê nha bat

Cho thuê nhà bạt không gian tổ chức sự kiện - hội chợ triển lãm

cho thuê nha bat

Cho thuê nhà bạt không gian tổ chức sự kiện - hội chợ triển lãm

cho thue nha bat

Cho thuê nhà bạt không gian tổ chức sự kiện - hội chợ triển lãm

cho thue nha bat

Cho thuê nhà bạt không gian tổ chức sự kiện - hội chợ triển lãm

Nhà bạt mái nâng cao thấp  Cho thuê nhà bạt không gian tổ chức sự kiện - hội chợ triển lãm

Nhà bạt mái nâng cao thấp

Cho thuê nhà bạt không gian tổ chức sự kiện - hội chợ triển lãm