Sản xuất nhà bạt không mái nâng cao thấp đảm bảo gió cấp 5

Để Đảm bảo tính an toàn cũng như thẫm mỹ cho mỗi sự kiện . www.saigonevent.net khẩn trương sản xuất nhà bạt mái nâng cao thấp chịu được gió cấp 5 nhằm mang lai hiệu quả cao nhất cho tổ chức sự kiện

 

 Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Ráp thử nhà bạt không gian tại kho www.saigonevent.net

 Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Khu vực sản xuất nhà bạt tại xưởng SX Cty Văn Hoa Việt

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Ráp thử nhà bạt không gian tại kho www.saigonevent.net

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

 Ráp thử nhà bạt không gian tại kho www.saigonevent.net

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

 Kho nhà bạt không gian 10.000/m2

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Kho nhà bạt không gian tại Cty Văn Hoa VIệt www.saigonevent.net

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Khu vực sản xuất nhà bạt tại xưởng SX Cty Văn Hoa Việt www.saigonevent.net

 

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

 Khu vực sản xuất nhà bạt tại xưởng SX Cty Văn Hoa Việt

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Khu vực sản xuất nhà bạt tại xưởng SX Cty Văn Hoa Việt  www.saigonevent.net

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

 Khu vực sản xuất nhà bạt tại xưởng SX Cty Văn Hoa Việt www.saigonevent.net

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

 Khu vực sản xuất nhà bạt tại xưởng SX Cty Văn Hoa Việt www.saigonevent.net

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Khu vực sản xuất nhà bạt tại xưởng SX Cty Văn Hoa Việt www.saigonevent.net

Nhà bạt mái nâng chịu lực gió cấp 5

Đầu tư máy ép bạt cho www.saigonevent.net

xưởng may bat - dù - cong hoi  

Xưởng may bạt - May dù -  may cổng hơi của Văn Hoa Việt www.saigonevent.net

xưởng may bat - dù - cong hoi

Xưởng may bạt - May dù -  may cổng hơi của Văn Hoa Việt

xưởng may bat - dù - cong hoi

Xưởng may bạt - May dù -  may cổng hơi của Văn Hoa Việt www.saigonevent.net

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

 Nhà bạt mái nâng chịu lực gió cấp 5 

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

 Nhà bạt mái nâng chịu lực gió cấp 5

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Nhà bạt mái nâng chịu lực gió cấp 5

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Nhà bạt mái nâng chịu lực gió cấp 5

Nhà bạt mái nâng - Mái che sân khấu

Nhà bạt mái nâng chịu lực gió cấp 5

Và những sản phẩm khác đang có tại www.saigonevent.net