San xuất nhà bạt - nhà lều 3m x 3m

Cty Văn hoa việt sản xuất cho thuê nhà bạt không gian ( nhà tiền chết) 3m x 3m, Nhà bạt chắc chắn, đẹp, sang trọng, phù họp mọi sự kiện lớn nhỏ tại TP.HCm và các tỉnh trong khu vực Miền Nam Việt Nam

Nhà bạt không gian 3m x 3m bạt 2 da cách nhiệt của Mỹ, loại bạt chóng rách hiệu quả.

- Sản xuất nhà bạt mái nâng chịu được gió cấp 5

- Sản xuất cho thuê nhà bạt công nghiệp - nhà bạt tiền chế

- Sản xuất bán và cho thuê Nhà bạt không gian cao cấp

- Sản xuất bán và cho thuê con rối hơi quảng cáo

- Sản xuất mái che sân khấu cao 15m

 Nha bat - Nha lêu

Xưởng SX Nhà bạt , nhà lều

Nha bat - Nha lêu

Xưởng SX Nhà bạt , nhà lều

Nha bat - Nha lêu

Xưởng SX Nhà bạt , nhà lều

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian 3m x 3m đang ráp tại Xưởng Sx

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian 3m x 3m được quay kín 3 mặt

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian 3m x 3m được quay kín 3 mặt

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian 3m x 3m được quay kín 3 mặt

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian 3m x 3m được quay kín

 

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian khẩu độ 7.5m + nhịp 4m nối dài

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian khẩu độ 7.5m + nhịp 4m nối dài

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian khẩu độ 7.5m + nhịp 4m nối dài

 

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian khẩu độ 15m + nhịp 4m nối dài

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian khẩu độ 12m + nhịp 4m nối dài

nha bat - nha leu

Nhà bạt không gian khẩu độ 20m + nhịp 4m nối dài

Nhà bạt - nha leu

 

Nha bat - Nha lêu

 

Nha bat - Nha lêu

 

Nha bat - Nha lêu

 

Nha bat - Nha lêu