Thi công chuẩn bị thiết bị sự kiện Show Sony tai NVH Thanh Niên

Để chuẩn bị cho show Sony , www.saigonevent.net đã phải thi công thiết bị ngày đêm 24/24 để kịp tiến độ phục vụ tổ chức sự kiện ngày 17/10/2016

Đặc biệt thiết bị sự kiện như nhà bạt, vách bạt... mới 100% , đẹp và an toàn tuyệt đối

wwww.saigonevent.net không ngừng nâng cao và đổi mới thiết bị tổ chức sự kiện nhằm phục vụ khách hàng khó tính và khách uquo61c tế như sony

 

nha bat

Nhân viên www.saigonevent.net tiếp tục thi công 24/24

sony

 

Nhân viên www.saigoneve

 

 

Nhân viên www.saigonevent.net tiếp tục thi công 24/24

sony

Nhân viên www.saigonevent.net tiếp tục thi công thiết bị sự kiện  24/24

sony

Nhân viên www.saigonevent.net tiếp tục thi công nhà bạt  24/24

sony

Nhân viên www.saigonevent.net tiếp tục thi công nhà bạt 24/24

sony

Nhân viên www.saigonevent.net tiếp tục thi công nhà bạt  24/24