Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới

  www.saigonevent.net    là đơn vị tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nhà bạt không gian cao cấp

Với nhiều khẩu độ kích thước khác nhau

 Sản xuất cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 3m + nhịp 3m

 Sản xuất cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 6m + nhịp 3m

 Sản xuất cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 8m + nhịp 4m

 Sản xuất cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 10m + nhịp 4m

 Sản xuất cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 12m + nhịp 4m

 Sản xuất cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 15m + nhịp 4m

 Sản xuất cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 20m + nhịp 3m

 Sản xuất cho thuê nhà bạt trụ tròn khẩu độ 3m + nhịp 3m

 Sản xuất cho thuê nhà bạt trụ tròn khẩu độ 6m + nhịp 3m

Hiện nay www.saigonevent.net  chú trọng đến công tác sản xuất, mọi vật tư và thiết bị sản xuất đều được đầu tư kỹ lưởng đặc biệt đẹp và an toàn, hệ thống mái nâng cao thấp, có thể nâng cao trên 10m vẫn đảm bảo an toàn khi thời tiết mưa to giá lớn, đồng thời www.saigonevent.net đầu tư máy ép bạt hiện đại. Nhăm mang lai hiệu quả cao nhất.

 

Ngoài sản xuất nhà bạt không gian www.saigonevent.net còn sản xuất cổng hơi, dù che, con rối hơi, gian hàng hội chợ tiêu chuẫn, bàn ghế các loại, bục phát biểu, xưởng may khăn bàn khăn ghế....

Với lực lượng nhân sự trên 100 người, diện kho xưởng trên 5.000m2, xe tải vận chuyển 7 chiếc, xe đưa rước công nhân,là điều kiện tốt để phục vụ khách hàng một cách nhanh nhất

 
khu vực kho thiết bị nhà bạt - nhà lều 10.000/m2
  
khu vực sản xuất cơ khí  
 
 Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới

 

 Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
 
  Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 

 Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới

 
  Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
 Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
san xuất nha bat khong gian
  Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
 
san xuất nha bat
  Xưởng sản xuất nhà bạt công nghệ mới
mai che san khau
Ráp  nhà bạt tại Xưởng SX của www.saigonevent.net
 
mai che san khau
Ráp  nhà bạt tại Xưởng SX của www.saigonevent.net
 
mái che
Ráp  nhà bạt tại Xưởng SX của www.saigonevent.net
 
Sản xuất con rối hơi
Sản xuất con rối hơi
 
 san xuat con rối hoi
Sản xuất con rối hơi
 
 
 Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng
 
  
 
Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng

 

 
Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng

 

 Phương tiện vận chuyển 6 xe tải hạng nặng

 

Nhà Xưởng của www.saigonevent.net  6.000 m2 
 

 

 Nhà Xưởng của www.saigonevent.net  6.000 m2

xe đưa rước công nhân  
 
 
 Nhà Xưởng của www.saigonevent.net  6.000 m2
 

 

 
  cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 20m + nhịp 4m  
 
cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 20m + nhịp 4m
 
 
cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 20m + nhịp 4m 
 
 
cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 10m + nhịp 4m 
 
cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 15m + nhịp 4m 
cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 8m + nhịp 4m 
 
cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 20m + nhịp 4m 
 
cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 10m + nhịp 4m
 
cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 8m + nhịp 4m  
 

cho thuê nhà bạt công nghiệp ( nhà tiền chế) khẩu độ 8m + nhịp 4m 

Tổ chức sự kiện oto

Sản xuất nhà bạt với nhiều khẩu độ và kích thước khác nhau

Tổ chức sự kiện oto

Sản xuất nhà bạt với nhiều khẩu độ và kích thước khác nhau

Tổ chức sự kiện oto

 

Sản xuất sân khấu chịu lực 10 tấn được www.saigonevent.net cho thử tải tại xưởng