Sản xuất bán và cho thuê Nhà bạt không gian cao cấp

 www.saigonevent.net Sản xuất bán và cho thuê nhà bạt không gian hay gọi là nhà bạt công nghiệp với nhiều kích thước và khẩu độ khác nhau: 

1/ Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ lớn nhất 20m + nhịp 4m 

2/ Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 15m + nhịp 4m

3/ Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 12m + nhịp 4m

4/ Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 10m + nhịp 4m

5/ Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 8m + nhịp 4m

6/ Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 6m + nhịp 4m

7/ Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 3m + nhịp 4m

8/ Sản xuất nhà bạt trụ tròn 6m + nhịp 3m

9/ Sản xuất nhà bạt trụ tròn 3m + nhịp 3m

 

 
Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 20m + nhịp 4m- bạt chóng nóng
 
 
 
Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 20m + nhịp 4m- bạt chóng nóng
Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 15m + nhịp 4m- bạt trắng
 
 
 
 Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 15m + nhịp 4m có la phong trần nhà
 
Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 15m + nhịp 4m- bạt trắng 
 
Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 12m + nhịp 4m- bạt chóng nóng
 
Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 12m + nhịp 4m có la phong trần nhà 
 
 
Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 10m + nhịp 4m- bạt chóng nóng
 
Sản xuất nhà bạt không gian khẩu độ 8m + nhịp 4m- bạt chóng nóng 

 

 

      

 

Nhân viên Saigonevent.net đang sản xuất thiết bị