Sản xuất cho thuê nhà bạt - nhà bạt tiền chế khẩu độ 8m

www.saigonevent.net sản xuất nhà bạt - nhà bạt tiến chế khẩu độ 4m, 8m, 10m, 12m, 12m, 16m, 18m, 20m, 24m

mỗi nhịp nối tiếp theo 4m, tùy thuộc vào địa điểm hoặc tính chất quy mô của mỗi sự kiện.

Ví dụ Nhà bạt di động khẩu độ 8m rất thông dụng cho các sự kiện trên dưới 100 khách. Nếu sự kiện 100 khách chỉ cần 8m x 16m= 120m2 nhà bạt , vừa che sân khấu vừa che mát khu vực khách ngồi.

Và số lượng nhà bạt hiện nay chúng tôi đang có hơn 10.000m2 và đang tiếp tục sản xuất thêm mỗi ngày để đến năm 2017 con số 20.000m2

Loại nhà bạt này rất chuyên nghiệp, đẳng cấp, giảm 80% nhiệt độ trong mọi thời tiết, đặc biệt che mưa hiệu quả và an toàn nhất, đảm bảo gió cấp 5 cũng không làm ảnh hưởng. mang lại một sự kiện ấn tượng trong long quan khách

Báo giá cho thuê nhà bạt - nhà lều tại Tp.HCM và các Tỉnh

xuong sx nhà bạt
Xưởng Sx cho thuê nhà bạt diện tích 6.000m2

Xưởng SX nhà bạt không gian
Xưởng Sx cho thuê nhà bạt khong gian

xuong nhà bạt
Xưởng Sx nhà bạt

Sx nhà bạt
Xưởng Sx nhà bạt không gian
san xuất nhà bạt
Sx gia công khung nhà bạt

may gia cong bat che nhà bạt
Gia công may bạt che nhà bạt
May gia cong dù che
May gia công dù che loại 1 trụ giữa và 2 trụ giữa


Nhà xe cua van hoa viet

Xe của Văn Hoa Việt 7 xe tải và 2 xe đưa rước công nhân

Nhà bạt
Lắp đặt cho thuê Nhà bạt

Nhà bạt
Nhà bạt không gian
 

cho thue nha bat

 

cho thuê nhà bạt
Nhà bat 8m x 12m

cho thue nha bat
Nhà bạt không gian 3m x 3m


Nhà bạt không gian 8m x 12m

cho thue nha bat
Nhà bạt khẩu độ 8m

Báo giá cho thuê nhà bạt - nhà lều tại Tp.HCM và các Tỉnh

 Hãy liên hệ 08.62999594

www.saigonevent.net